Vilkår

 1. Definisjon av tjenesten
  1. Nettbil er en tjeneste for privatpersoner eller bedrifter (heretter “bilselger”) som ønsker å selge bilen raskt, enkelt og risikofritt gjennom budrunde på sin bil. Alle biler som selges blir testet av en nøytral tredjepart, og biler selges på budrunde til profesjonelle forhandlere av bruktbil. Bilselger kan velge å takke nei til høyeste bud etter budrunde, og kan da trekke seg fra prosessen uten kostnad.
  2. For bilselger er tjenesten kostnadsfri. Det vil si at bilselger aldri betaler noe til Nettbil for gjennomføring av test eller administrasjon ut av egen lomme ved avbrutt salg. Unntak er eventuelle tilleggstjenester som selger bestiller på nettbil.no. Forhandleren som kjøper bilen betaler et gebyr til Nettbil for å kjøpe bilen. Dette gebyret dekker våre kostnader ved test, bilder og annonsering, samt administrasjon, ansvar etter salg og innhenting av tilbud. Gebyret er fra 5 000 til 19 000 avhengig av bilens verdi.
 2. Bilforhandlere
  1. Tjenesten til Nettbil for salg av bil er ikke tilgjengelig for bilforhandlere. Nettbil har mulighet til å nekte bilforhandlere å gjennomføre salg av bil gjennom tjenesten. I tilfelle en bilforhandler overfører bilen til privat hånd eller en nærstående part for deretter å selge på nettbil.no, anses dette som en omgåelse av denne bestemmelsen.
 3. Bilselgers ansvar før salg gjennom Nettbil
  1. Opplysningsplikt
   Bilselger har opplysningsplikt om bilens tilstand. Bilselger skal i registreringsprosessen opplyse om skader eller mangler på bil som har innvirkning på bilens tilstand. Skader eller mangler som selger bevisst velger å ikke informere Nettbil om kan lede til erstatningsansvar ovenfor Nettbil, og kan også lede til at den forhandler Nettbil selger bilen videre til kan gjøre direktekrav gjeldende mot Bilselger jf. Kjøpsloven § 84. Alle opplysninger skal være meddelt skriftlig.
  2. Bilselgers ansvar før salg gjennom Nettbil
   Bilselger må kontrollere at han/hun er juridisk eier av bil som ønskes solgt. Hvis dette ikke er tilfelle forplikter bilselger seg til å innhente skriftlig fullmakt for salg av bil fra juridisk eier før budrunde gjennomføres. Ved salg fra dødsbo må arving(er) innhente skifteattest og eventuelle fullmakter som er nødvendig for å selge bil.
  3. Salgsklar bil ved levering
   Bil skal leveres til Nettbil, eller partner for henting, i en tilstand slik at den er klar til å selges videre til forhandler. Eksempelvis bør servicehefte, to sett nøkler og begge sett med hjul ligge i bil for å oppnå høyest mulig pris i budrunde. Hvis servicedokumentasjon er elektronisk må selger bistå Nettbil med å innhente denne dokumentasjonen (det er kun bileier som kan hente ut dette fra bil). Nettbil tar ikke ansvar for å kontrollere at bilselger har gjort bil fullstendig salgsklar. Bilen skal være i kjørbar tilstand i henhold til Vegtrafikkloven.
  4. Vasket bil ved levering
   Bilselger er forpliktet til å vaske bilen slik at test av bil kan gjennomføres. Nettbil har mulighet til å fakturere bilselger for kostnad ved vasking, hvis test hos testsenter ikke kan gjennomføres som en følge av manglende vask. Det er tilstrekkelig med en grov vask av bil for at test skal kunne gjennomføres.
  5. Deaktivering av øvrige annonser
   I perioden bilen er levert til testsenter og budrunde avsluttet skal ikke bilselger ha aktive annonser i andre kanaler enn Nettbil.no (eksempelvis finn.no eller Facebook). Eventuelle annonser settes inaktive.
  6. Heftelser på bil
   Bilselger forplikter seg til å betale alle heftelser på bil før salg til Nettbil gjennomføres. Hvis ikke bilselger har slettet heftelser innen 7 arbeidsdager etter at tilbud på bil er akseptert, så har Nettbil en ensidig rett til å heve kjøpet.
  7. Bilforhandlere
   Hvis bilselger opplever at bilforhandlere tar direkte kontakt med dem under eller etter salgsprosess med Nettbil, så er de pliktige til å varsle Nettbil om dette på telefon, epost eller sms.
  8. Skader på bil
   I tilfelle det skulle oppstå skader på bil mens den står på testsenter, og så lenge salgsprosessen pågår, dekker Nettbil egenandel på forsikring oppad begrenset til kr 10’000. Nettbil dekker ikke tap av bonus.
  9. Kansellering av time til test
   I tilfelle bilselger ikke ønsker å benytte seg av tjenesten, plikter vedkommende å underrette Nettbil skriftlig per e-post til kontakt@nettbil.no innen 24-timer før avtalt dato for innlevering. Dersom Nettbil ikke blir varslet om kansellering rettidig, kan selger bli fakturert et gebyr på kr 3 000.
 4. Vilkår for bruk av hentetjenester hos Nettbil
  1. Om tjeneste
   Nettbil benytter tredjepartsleverandører for å utføre hentetjenester. Bil hentes på sted og tid som avtalt med bilselger (på telefon), og bilen leveres til et testsenter hvor Nettbil har samarbeidsavtale. Alle sjåfører som henter bil har gjennomgått opplæring, har gyldig førerkort og er blitt kvalitetssikret av tredjepartsaktør.
  2. Bilens tilstand
   Bilen må være i kjørbar stand (eks. gode dekk, synlige kjennetegn, fungerende motor), i henhold til Vegtrafikkloven. Bilen må være EU-godkjent. Hvis sjåfør som skal hente bil opplever at bilen ikke møter krav til tilstand, så er sjåfør forbeholdt retten til å avbryte transportoppdraget. Hvis bil åpenbart ikke er i kjørbar stand, slik at sjåfør ikke kan hente bil, så har Nettbil rett til å fakturere bilselger for hentetjeneste selv om tjeneste ikke ble gjennomført.
  3. Forsikring
   Bilen er dekket gjennom forsikring hos leverandør for hentetjeneste. Dette inkluderer kasko og ansvarsforsikring under oppdraget (henting av bil). Transportoppdraget starter på det tidspunktet bil blir overtatt, og varer frem til bil er parkert på avtalt leveringssted. Ved transport på hjul, så blir det tatt bilder av bil og registrert kilometerstand ved hente- og leveringstidspunkt.
  4. Avbestilling
   Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt hentetidspunkt. Nettbil har rett til å få dekket kostnad for tjenesten av selger, hvis selger ikke har avbestilt innen frist.
 5. Bilselgers ansvar ved avbrutt salg hos Nettbil
  1. Hvis bilselger ikke ønsker å selge bil til høyeste bud, skal bilen hentes på testsenter senest 3 dager etter at salget ble avbrutt. Etter utløpt frist påløper det en leie på 400 kroner per døgn for parkering. Nettbil tar ikke ansvar for bilen i denne perioden. Ved vedvarende uavhentet bil kan denne bli borttauet for bilselgers kostnad og risiko. Nettbil skal ha gitt skriftlig advarsel 24 timer før borttauing, på mail eller sms.
 6. Bilselgers ansvar etter aksept av høyeste bud
  1. Bilselger har akseptfrist innen kl. 10 påfølgende dag etter at tilbud for kjøp av bil er gitt. Nettbil har rett til å trekke tilbud hvis aksept ikke er gitt innenfor akseptfrist.
  2. Bilselger forplikter seg til å bekrefte eierbytte hos Statens Vegvesen, og signere salgskontrakt, senest 2 arbeidsdager etter at høyeste bud på bil er akseptert. Hvis ikke bilselger signerer kontrakt og bekrefter eierbytte innen frist, så har Nettbil en ensidig rett til å heve kjøpet. Nettbil har rett til å fakturere bilselger for parkeringskostnad (400 kroner/dag) hvis frist for gjennomføring av salg ikke blir ivaretatt og bil blir stående på testsenter lengre enn 4 dager etter test er gjennomført.
  3. Bilselger har ansvar for å si opp avtaler på bil etter salg. Eksempelvis, så skal bompengeavtale sies opp etter salg. Kostnader som påløper bilselger hvis avtaler på bil ikke blir sagt opp må dekkes av bilselgeren.

Sist oppdatert: 03.06.2021